Stiftsrådsmøde 3. maj 2016

3. maj 2016

På stiftsrådsmødet den 3. maj havde Stiftsrådet indbudt provst Esben Thusgård til at fortælle om projektet ”Kirken i byen”, der skal søge at give nogle svar på, hvordan folkekirken skal agere i fremtidens Aarhus med kraftig befolkningstilvækst og nye byer og bydele

Stiftsrådsmødet 11. februar 2016

møde 11 februar 2016 (2)

Stiftsrådsmødet 11. februar handlede om økonomi, kommunikation, præstemangel og stiftsudvalgenes fremtidige rolle. Og så havde Stiftsrådet indbudt post.doc. Birgitte Graakjær Hjorth til at fortælle om sin forskning i frivillighed i folkekirken

Stiftsrådsmøde 20. oktober

Stiftsrådsmøde_201015. (1 of 1)-001

Ved mødet den 20. oktober deltog biskop Henrik Wigh-Poulsen for første gang, og han holdt et oplæg om sine tanker for Stiftsrådet, hvor han blandt andet sagde, at han ser Stiftsrådet som et slags biskoppens menighedsråd

Stiftsrådsmøde 19. august

Stiftsrådsmøde 19 august 2015 (1)

Stiftsrådsmødet 19. august blev holdt uden biskop, da Kjeld Holm er gået på pension og Henrik Wigh-Poulsen endnu ikke er bispeviet. I stedet deltog domprovst Poul Henning Bartholin, der er konstitueret biskop. På mødet var blandt andet Benedicte Præstholm inviteret til at fortælle om hendes forskningsprojekt, med titlen Kønfrontation, der skal skrives om til bogform, og så var økonomien også på dagsordenen

Stiftsrådsmøde 19. maj 2015

Kjeld Holm

Stiftsrådsmødet 19. august var biskop Kjeld Holms sidste, og han var derfor aftenens oplægsholder. På mødet var de mange ansøgninger til stitftsrådet i centrum, og så støtter stiftsrådet blandt andet en ny film om babysalmesang

Stiftsrådsmøde 3. februar

Stiftsrådsmøde 3 februar 2015 (1)

Til stiftsrådsmødet 3. februar var oplægsholder Ane Ørgård Bramstoft fra Café Exit, der tilbyder tidligere indsatte at blive en del af et fællesskab. Derudover blev indlånsrenten for sognene sænket til 2,0% og stiftsrådet støttede en række spændende kirkelige aktiviteter rundt omkring i stiftet