Stiftsrådsmøde 25. august 2016

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Stiftsrådsmødet den 25. august var bl.a. præget af en debat om udvalgsstruktur og en beslutning om at opsige kontrakterne med Folkekirkeinfo, så stift og stiftsråd i stedet stilles frit til at købe opgaver ind løbende. Derudover havde biskop Henrik Wigh-Poulsen været i kontakt med Justitsministeriet for at udtrykke bekymring over ’imam-loven’, som han frygter vil føre til at stille religion i et mere negativt skær

Stiftsrådsmøde 3. maj 2016

3. maj 2016

På stiftsrådsmødet den 3. maj havde Stiftsrådet indbudt provst Esben Thusgård til at fortælle om projektet ”Kirken i byen”, der skal søge at give nogle svar på, hvordan folkekirken skal agere i fremtidens Aarhus med kraftig befolkningstilvækst og nye byer og bydele

Stiftsrådsmødet 11. februar 2016

møde 11 februar 2016 (2)

Stiftsrådsmødet 11. februar handlede om økonomi, kommunikation, præstemangel og stiftsudvalgenes fremtidige rolle. Og så havde Stiftsrådet indbudt post.doc. Birgitte Graakjær Hjorth til at fortælle om sin forskning i frivillighed i folkekirken

Stiftsrådsmøde 20. oktober

Stiftsrådsmøde_201015. (1 of 1)-001

Ved mødet den 20. oktober deltog biskop Henrik Wigh-Poulsen for første gang, og han holdt et oplæg om sine tanker for Stiftsrådet, hvor han blandt andet sagde, at han ser Stiftsrådet som et slags biskoppens menighedsråd

Stiftsrådsmøde 19. august

Stiftsrådsmøde 19 august 2015 (1)

Stiftsrådsmødet 19. august blev holdt uden biskop, da Kjeld Holm er gået på pension og Henrik Wigh-Poulsen endnu ikke er bispeviet. I stedet deltog domprovst Poul Henning Bartholin, der er konstitueret biskop. På mødet var blandt andet Benedicte Præstholm inviteret til at fortælle om hendes forskningsprojekt, med titlen Kønfrontation, der skal skrives om til bogform, og så var økonomien også på dagsordenen